vandijk

Wij geloven dat de natuur en een gebalanceerd milieu cruciaal zijn om het geluk en de gezondheid in Nederland te borgen. Reeds sinds 1975 stimuleren wij de NME sector door middelen en huisvesting te bieden.
Lees meer

dgp

Wij bieden professionals en organisaties in de NME sector een inspirerend centrum om kennis uit te wisselen en samen te werken. Wij bieden vergaderruimtes, kantoren en werkplekken maar vooral inspiratie.

fonds

Kinderen, volwassenen en organisaties laten leren over en van de natuur om uiteindelijk duurzaam handelen te stimuleren. Wij bereiken dit door in Nederland maatschappelijke initiatieven financieel te ondersteunen.
Lees meer

 

 

Actie voor Natuurbehoud en Natuurbeschermingseducatie

De geschiedenis van de Van Dijk Nijkamp stichting gaat terug naar de landelijke actie voor natuurbehoud en natuurbeschermingseducatie uit 1973-1974. Deze actie betrof een puzzelactie van maar liefst 26 weken in 48 regionale dagbladen. Naast de wekelijke prijzen op basis van juiste oplossing van de kruiswoordpuzzel waren er eindhoofdprijzen te winnen. Hiertoe moeten het totaal aantal letters N in de 26 uitkomsten worden geraden. De opbrengsten zaten enerzijds in sponsoring door bedrijven en overheden en anderzijds in de extra porto die op de briefkaarten werd geplakt in de vorm van postzegels. Deelnemers werden gevraagd om minimaal 1 gulden en maximaal 5 gulden bij te plakken.

De actie was wellicht een extra succes door de bijsmaak die het kreeg door de media aandacht over de milieuvervuilende prijzen. Het betrof onder meer 28 keer een Peugeot 104 en 26 Philips kleurentelevisies. Alle natuurorganisaties zoals WNF, Natuurmonumenten, Waddenfonds en ook IVN trokken zich gezien deze ophef in eerste instantie terug uit deze actie. Door de grote druk van de achterban van Natuurmonumenten en IVN hebben deze natuurorganisaties uiteindelijk toch hun naam verbonden aan de actie. De eerste week van de actie leverde maar liefst 205.771 oplossingen en dus minimaal 205.771,- gulden voor het behoud van de natuur. De uiteindelijke opbrengst van de actie betrof 3.165.000,- gulden.

De landelijke actie heeft geresulteerd in een mooie gift aan verschillende natuurorganisaties. Een deel van de opbrengst is in beheer gebracht bij IVN, Instituut Voor Natuur- en milieueducatie. Hiertoe is in 1974 de stichting tot beheer van de fondsen uit de actie Natuur opgericht met als doel om natuur- en milieueducatie te stimuleren en een landelijk centrum voor natuur- en milieueducatie te realiseren.

jaap

 

Van Dijk & Nijkamp

In 1997 is eer gedaan aan de belangrijke rol van Jaap van Dijk en Jan Nijkamp voor natuureducatie in Nederland. De stichting tot beheer van de fondsen uit de actie Natuur is omgedoopt tot de Van Dijk Nijkamp Stichting. Jaap van Dijk en Jan Nijkamp zijn de oprichters van het IVN, Instituut Voor Natuur- en milieueducatie.

Jaap van Dijk (1922-1967) heeft zich een groot deel van zijn leven bezig gehouden met natuureducatie. Hij deed dat vanuit verschillende organisaties waaronder de “Bond voor Natuurbeschermingswachten”, later het IVN. Hij heeft zich ook ingezet voor de oprichting van het nationale park De Wieden.

Jan Nijkamp (1905-1982) is onder meer voorzitter van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en directeur van de Haagse Dienst voor School- en Kindertuinen geweest. Jan en Jaap zaten samen in het bestuur van de Bond van Natuurbeschermingswachten en waren voorstanders van natuureducatie. In mei 1960 werd door hun het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) opgericht met als ondertitel Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen.

 

Mr.nijkmap
eli

Stimuleren van natuur- en milieueducatie

Vanuit de actie Natuur heeft de Van Dijk Nijkamp stichting aan diverse initiatieven van vrijwilligersgroepen en maatschappelijke organisatie middelen toegekend om NME te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is een toekenning ten behoeve van de Heimans & Thijsse Bibliotheek. Deze bibliotheek kent een rijk archief over de ontwikkeling in de relatie tussen mens en natuur.

In 2010 is het Nationaal Fonds NME opgenomen in de Van Dijk Nijkamp stichting. Dit fonds voorzag eveneens in de toekenning van middelen aan maatschappelijke initiatieven rondom NME. De rechtsvoorganger van dit fonds stamt reeds uit 1957 oen kende de naam Fonds ter bestrijding van natuurontluistering. De doelstelling was destijds “et helpen opvoeden van het Nederlandse volk tot een goed natuurbesef en het voorkomen van letsel aan natuur en landschap’’.

De naam van het Nationaal fonds NME is sinds 2015 veranderd in Fonds NME. Wij verwachten hiermee het fonds helder te positioneren en bekendheid te kunnen genereren onder de juiste doelgroep. De doelstelling blijft in een wat eigentijdser jasje gelijk aan haar rechtsvoorgangers. Meer informatie over dit fonds kan op fondsnme.nl worden gevonden.

pandbinnen

Centrum voor natuur- en milieueducatie

De realisatie van een centrum voor NME heeft langer op zich moeten laten wachten. Pas in 1990 deed de gelegenheid zich voor om het Hugo de Vries Laboratorium over te kopen van de Hortus Botanicus Amsterdam. Het laboratorium is door de gemeente Amsterdam geschonken aan de universiteit van Amsterdam om de beroemde Nederlandse bioloog Hugo de Vries in Nederland te houden. Door zijn faam wilden diverse buitenlandse universiteiten hem verleiden Nederland te verlaten. Het is gelegen op een locatie met een rijke historie en sterke binding met natuur en milieu. Tot op de dag van vandaag houden diverse organisaties kantoor op de Plantage Middenlaan 2 te Amsterdam. Alle hurende organisaties hebben een bijzondere band met natuur en milieu. Sinds 2018 heeft het centrum de naam Hugo de Vries gebouw.

 

 

 

 

pand

Het bestuur van de Van Dijk Nijkamp stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:

Kees de Ruiter – Voorzitter
Han Mouton – Penningmeester
Jean Eigeman – Aandachtsgebied Fonds NME
Rosa Lucassen – Aandachtsgebied Fonds NME
Ron Schaasberg – Secretaris

De secretaris is aanspreekpunt voor het Hugo de Vries gebouw en aanvragen Fonds NME. Middels onderstaande gegevens kunt u met de Van Dijk Nijkamp stichting en de bestuursleden in contact komen:

Plantage Middenlaan 2-c
1018 DD Amsterdam
fondsnme@vandijknijkamp.nl
KvK 41200355

Tel. 020 622 81 15

Stuur ons een bericht

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  [recaptcha]